Utvecklar säljare i personlig försäljning

Bli mer framgångsrik med kunskap om olika personlighetstyper - för fler avslut, ökad försäljning och lojalare kunder 

gallery/grön ny

2till arbetar med att utveckla säljare i personlig försäljning. Vår kompetens och vårt fokus ligger på personlighetstyper och deras beteende- och kommunikationsstilar och inte på traditionella säljtekniker. Tillsammans med säljarna utvecklar vi deras förmåga att bättre läsa av kundens personlighetstyp och nyttja den kunskapen i det fortsatta försäljningsarbetet. Målet är att säljarna skall göra fler avslut, öka sin försäljning och skaffa sig fler lojala kunder. Med hjälp av vedertagna beteendevetenskapliga DISC analyser beskrivs personlighetstyperna med en färg eller färgkombination beroende på vilka personlighetsdrag som är mest framträdande. 

 

 

 

Genom att lära sig att snabbt identifiera kundens personlighetstyp kan säljaren använda den kunskapen i den fortsatta försäljningsprocessen med gott resultat.  

 

Vi arbetar efter en 3 stegsmodell A.U.C (Analys, Utbildning, Coachning). Initialt analyserar vi era säljare och medvetandegör dem om deras egen personlighetstyp och deras beteende- och kommunikationsstil. Därefter utbildar vi säljarna i olika personlighetstyper och deras respektive beteende- och kommunikationsstil. Slutligen är vi med säljarna ute på deras kundbesök, som observatörer, för att efter genomförda besök ge dem feedback så att de utvecklas som säljare. 

 

Vi som är knutna till 2till har själva lång säljerfarenhet av såväl B2B som B2C försäljning i olika roller. Dessutom är vi vana att utvärdera, utbilda och coacha både grupper och individer. I vårt team finns även beteendevetare. Kort sagt har vi både kompetens, erfarenhet och effektiva tjänster för att utveckla era säljare så att dem når ökad framgång genom ökad avslutsfrekvens och fler lojala kunder. 

 

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss? Enklast når du oss genom att fylla i kontaktformuläret under fliken kontakt så återkommer vi till er.

 

För övriga tjänster avseende utveckling av företag, team och individer finner du under vårt varumärke KanMar genom att klicka här

 

 

 

 

Om 2till.se

gallery/textgubbarmellan