Utvecklar säljare i personlig försäljning

Bli mer framgångsrik med kunskap om olika personlighetstyper - för fler avslut, ökad försäljning och lojalare kunder 

gallery/grön ny

1

2

3

Coachning

Här genomför vi sambesök med säljarna och agerar observatörer. Frågor som belyses är bl.a. hur snabbt och hur väl säljaren identifierar kundens personlighetstyp och

hur väl respektive säljare anpassar sitt försäljningsarbete till kunden baserat på dennes personlighetstyp. Efter genomförda möten sker individuell återkoppling för att utveckla säljarna.

Utbildning

När respektive säljare har genomfört analysen utbildar vi säljarna i olika personlighetstyper. Säljarna lär sig dels att snabbt identifiera olika kunders personlighetstyp och dels lär de sig hur de kan använda den kunskapen i det fortsatta försäljningsarbetet med gott resultat. Allt med syfte att öka andelen avslut och öka sin försäljning.

gallery/pict03
gallery/pict02
gallery/pict01

Analys 

Med hjälp av vedertagna beteendevetenskapliga DISC analyser fastställer vi respektive säljares personlighetstyp. Resultatet kommuniceras till respektive säljare vid en individuell genomgång. Syftet är att göra säljarna medvetna om sin egen beteende- och kommunikationsstil.